Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Uvedené obchodní podmínky jsou platné pro objednávky v internetovém obchodě Brouczech.cz. Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného.
 
Prodávající, provozovatel:
 
Fakturační adresa

Ing. Lucie Součková

Za Dvorem 848

588 22 Luka nad Jihlavou

IČ: 06061893

DIČ: CZ8352042743

email: info@brouczech.cz  

tel. +420 777 077 961
 
 
Kupující:
kupující spotřebitel, který zakoupil zboží u prodávajícího

 

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese Brouczech.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce. 

 

Objednávky zboží a smlouva

Předmětem smlouvy jsou položky uvedené v kupní smlouvě – objednávce (dále jen zboží). Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Kupující si vybírá a objednává zboží na základě nabídky v internetovém obchodě Brouczech.cz. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Údaje o zboží vycházejí většinou z informací poskytnutých výrobcem nebo dodavatelem. Prodávající si vyhrazuje právo změny těchto údajů a nenese případnou zodpovědnost za uveřejnění údajů chybných.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 

Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko ODESLAT OBJEDNÁVKU. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si vyhrazuje právo ověřit si potvrzení objednávky s kupujícím telefonicky či jinou vhodnou formou.

V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího

V případě výrazné změny ceny zboží nebo zrušení dodávek vybraného zboží si prodávající vyhrazuje právo zrušit objednávku. V takovémto případě se prodávající telefonicky spojí s kupujícím a domluví si další postup, případně prodávající poradí jinou alternativu.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Spolupracující osobou je Ing. Tomáš Souček, IČ 74970143 se sídlem: Za Dvorem 848, 588 22 Luka nad Jihlavou, v případě potřeby může být část nebo celá objednávka dodána tímto subjektem, tímto pak přebírá povinnosti prodávajícího.

 

Cena zboží a platební podmínky

Nabídkové ceny uvedené na WWW stránkách Brouczech.cz jsou platné v okamžiku objednání. Ceny zboží jsou uvedeny včetně příslušné DPH, jsme plátci DPH. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.
 

V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Případné slevy s kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 
Můžete si vybrat z těchto způsobů platby:
 
1) Platba na účet předem
Bankovní spojení: FIO 2901216174 / 2010
Jako variabilní symbol prosím uveďte číslo objednávky.
 
2) Dobírka
V tomto případě platíte až při převzetí zboží. Přepravci či na odběrném místě - v hotovosti, případně kartou, pokud to přepravce umožňuje.

 

V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 

Dodací lhůta

Zboží skladem je odesláno obvykle do druhého pracovního dne (v případě platby dobírkou), případně druhý den po přijetí platby na účet (v případě platby předem). Ostatní zboží dle objednávky je expedováno v závislosti na dostupnosti u dodavatele - obvykle do 2-3 dnů, případně se snažíme pro Vás zajistit do týdne.  V případě dělší doby dodání či nedostupnosti zboží, budete obratem informování telefonicky či emailem. O termínu odeslání zboží bude kupující vždy informován. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. Dodací lhůta je splněna předáním zboží přepravci. Místem dodání zboží je dodací adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
Dodací lhůta uvedená v e-shopu - upozorňujeme, že dodací lhůta je orientační - vše je zadáváno ručně. Může se stát, že při shodě více objednávek již zboží skladem není, ačkoliv tak je uvedeno v e-shopu. V tomto případě Vás budeme obratem telefonicky informovat a domluvíme nejbližší možný termín dodání (obvykle dodáme do 2-3 dnů).
 

Poštovné a podmínky dodání zboží

Zboží je kupujícímu dodáno:

 • na adresu určenou kupujícím objednávce
 • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,
 • osobním odběrem v provozovně prodávajícího

Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

K objednanému zboží bude kupujícímu účtováno poštovné dle zvoleného způsobu dopravy a typu platby (poplatek bude vyúčtován na faktuře dle výše objednávky). 
 

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Objednané zboží Vám zašleme GLSČeskou poštou nebo si můžete svou zásilku vyzvednout na pobočkách Zásilkovna.cz, Uloženka.cz. Další možností je osobní odběr. Zde uvádíme popis jednotlivých způsobů doručení v souvisti se způsobem platby, můžete si tak vybrat variantu, která Vám nejvíce vyhovuje.
Kupující svým nákupem a souhlasem s obchodními podmínkami bere na vědomí a dává svolení prodávajícímu poskytnout přepravci nutné osobní údaje, tedy - jméno, příjmení, adresu pro doručení, telefon a e-mailovou adresu. Jsou to nezbytná osobní data, která vyžadují přepravci a bez kterých nelze zásilku jinak podat a doručit. 
 
Zboží doručujeme pouze na území ČR, pokud si přejete zaslat do zahraničí, kontaktujte nás a domluvíme se na postupu a ceně za dopravu.
 
 
Hodnota objednávky: Od 0,- do 1500,- Kč Od 1500,- do 2500,- Kč Nad 2500,- Kč
Způsob úhrady: Předem na účet: Dobírkou: Předem na účet: Dobírkou: Předem na účet: Dobírkou:
postive_logo 70,- Kč 100,- Kč zdarma 30,- Kč zdarma zdarma
DR 90,- Kč 120,- Kč 40,- Kč 70,- Kč zdarma zdarma
na poštu 90,- Kč 120,- Kč 40,- Kč 70,- Kč zdarma zdarma
zasil 55,- Kč 70,- Kč 20,- Kč 35,- Kč zdarma zdarma
ulozen 55,- Kč 70,- Kč 20,- Kč 35,- Kč zdarma zdarma
Osobní odběr zdarma x zdarma x zdarma x
 

 1) GLS Private

Doručení:

- Zásilka je doručována obvykle do 1 pracovního dne od podání.
- V den odeslání zásilky obdržíte informaci o expedici Vaší objednávky e-mailem či SMS.
- V den doručování zásilky obdržíte interaktivní SMS nebo e-mail s 3hodinovýcm upřesněním času doručení v den doručení
- V případě, že nebudete zastiženi, řidič Vás sám kontaktuje na uvedeném telefonním čísle, aby Vám oznámil, že Vám veze zásilku. Standardní čas doručení je 8-18 hodin, v Praze, Brně a Ostravě lze i večerní doručení. 
- Jestliže nebudete zastiženi, obdržíte Oznámení o neúspěšném pokusu o doručení. GLS provede 3 pokusy o doručení.
 
2) Česká pošta- Balík Do ruky 
 
Doručení: 
 
- Zásilka je doručována obvykle do 1-2 pracovních dní od podání (v období Vánoc může být tato doba i delší), standardním rozvozem České pošty.
- V den odeslání zásilky od nás obdržíte informaci o expedici Vaší objednávky e-mailem či telefonicky.
- V den doručování zásilky obvykle přijde upozornění od České pošty formou SMS či e-mailem.
- V případě, že nebudete zastiženi, budete uvědoměni o uložení zásilky na poště, kde si ji můžete vyzvednout. Zásilka může být na poště uložena po dobu 7 dnů.
 
 
3) Česká pošta - Balik Na poštu

 

Doručení: 

- Zásilka je doručována obvykle do 1-2 pracovních dní od podání (v období Vánoc může být tato doba i delší), standardním rozvozem České pošty.
- V den odeslání zásilky od nás obdržíte informaci o expedici Vaší objednávky e-mailem či telefonicky.
- Zásilka bude automaticky uložena na Vámi zvolené poště (není vůbec rozvážena na adresu) a přijde upozornění od České pošty formou SMS či e-mailem, že můžete na poště vyzvednout. Zásilka může být na poště uložena po dobu 7 dnů.
 
 
4) Zásilkovna.cz (podáváme 2x - 3x týdně) a Ulozenka.cz (podáváme pouze 1x týdně)
 
Doručení: 
- Zásilku si můžete vyzvednout na pobočkách Ulozenka.cz, Zasilkovna.cz
- V den podání zásilky od nás obdržíte informaci o expedici Vaší objednávky e-mailem či telefonicky.
- O tom, že je pro Vás připravena zásilka k osobnímu odběru na pobočce Zásilkovna.cz či Ulozenka.cz budete informováni SMS zprávou a emailem. Následně běží standardní 7 dní lhůta na vyzvednutí zásilky, samozřejmě lze sjednat i jiný termín.
- Upozorňujeme, že převoz mezi pobočkami trvá cca 2 pracovní dny. Tedy pokud mi podáme na Zásilkovně, počítejte pak ještě obvykle další 2 pracovní dny, než bude nachystámo k výdeji.
 
 
5) Osobní odběr, platba předem na účet
 
Doručení: 
- Zásilky je možné si vyzvednout kdykoliv po domluvě v Luka nad Jihlavou (pevné odběrné místo) - viz. Kontakty
 
Prodávajíci si vyhrazuje právo na změnu přepravce v závislosti na hmotnosti a velikosti zásilky, a to po předchozí domluvě s kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu poplatku za poštovné v případě nadměrných a neforemných zásilek. V takovémto případě bude kupující kontaktován za účelem vzájemné domluvy a potvrzení ceny poštovného.
 
POZOR pro všechny způsoby přepravy zásilek: při převzetí zkontrolujte neporušenost obalu. Převzetím zásilky stvrzujete, že jste zásilku převzali bez zjevných závad. Pokud je obal poškozený, sdělte to přímo řidiči. Pokud zjistíte, že obsah zásilky je poškozený až po jejím převzetí a rozbalení, informujte přepravce do 3 pracovních dní. Doporučujeme pořídit fotodokumentaci stavu zásilky bezprostředně po rozbalení.
 
Pokud učiníte objednávku na více našich e-shopech: www.brouczech.cz, www.nositko.cz, sčítají se hodnoty objednávek pro určení hranice poštovného. Pokud tedy objednáte na těchto e-shopech, objednávky Vám spojíme a poštovné budete platit pouze 1x, či vůbec, pokud součet objednávek dosáhne hranice pro poštovné zdarma.

  

V případě, že kupující opakovaně nevyzvedne doručovanou zásilku, bude objednávka zrušena. Pokud již bylo zboží zaplaceno předem na účet, bude kupujícímu do 15 dní vrácena zaplacená částka ponížená o vynaložené náklady na poštovné.
Veškeré zásilky jsou pojištěny. Vždy odesíláme potvrzující email o datu odeslání zásilky. Není-li Vám zásilka doručena, kontaktujte nás prosím na info@brouczech.cz (tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript) pro zahájení reklamačního řízení. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad (roztrhaný, promočený, nebo jinak poškozený obal) neprodleně oznámit přepravci. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v označeném balíku.
 

 

Záruka vrácení peněz

Při zakoupení zboží na internetových stránkách Brouczech.cz má kupující právo v souladu § 1829 odst. 1 obč. z. vrátit zboží do 14 dnů bez udání důvodů, od jeho zakoupení resp. převzetí (zboží musí být odesláno do 14 dnů od převzetí. O tomto vrácení by měl kupující prodávajícího předem informovat telefonicky nebo emailem.

Zboží musí být nepoškozené, bez známek použití, v originálním nepoškozeném obalu (krabici), včetně manuálů - návodů, kopie daňového dokladu, příp. záruční list, pokud je součástí zboží. Zboží musí být pro přepravu řádně zabalené, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě. Pokud bude původní obal nekompletní, poškozený nebo jinak znehodnocený, nebo nebude vůbec vrácen, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku.
V případě vrácení zboží nese kupující (spotřebitel) náklady za navrácení (zaslání) zboží zpět prodávajícímu.
 
Při vrácení zboží bez udání důvodu s Vámi bude dohodnuta forma zaplacení částky - obvykle je poukázána na účet, sdělte prosím emailem nebo písemně poštou číslo účtu, na který má prodávající poukázat platbu. 
Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 14 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího.
 
Při vrácení zboží nebude akceptována dobírka!
Zboží zasílejte na adresu:
Ing. Lucie Součková
Za Dvorem 848
58822 Luka nad Jihlavou  
 

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUČNÍ DOBA a reklamace

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Za vadu nelze považovat opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, živelnými pohromami a působením jiných nestandardních jevů. Kupující by měl infomovat prodávajícího a uplatnit toto právo bezprostředně po zjištění vady. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

 • výměnu za nové zboží,
 • opravu zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 • při větším počtu vad zboží.
Pokud není stanoveno jinak, trvá záruční lhůta 24 měsíců a to pouze na výrobky sloužící k běžnému, nekomerčnímu používání. Záruka se vztahuje na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, živelnými pohromami a působením jiných nestandardních jevů.
 
V případě reklamace nás prosím nejdříve kontaktujte emailem, následně domluvíme další postup. Vadné zboží zasílejte spolu s kopií faktury a průvodním dopisem, ve kterém bude podrobně popsána vada zboží. Zboží zasílejte na adresu:
Ing. Lucie Součková
Za Dvorem 848
588 22 Luka nad Jihlavou
Reklamované zboží nezasílejte na dobírku, takto zaslané zboží nebude převzato.
 
O vyřízení reklamace budete informováni nejpozději do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží.
 

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Mimosoudní řešení sporů

V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce - Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869 www.coi.cz.
 
Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.e­u/consumers/odr/. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 

Ochrana osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu https://www.brouczech.cz, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů) v našich Podmínkách pro ochranu soukromí.
 

Závěrečná ustanovení

Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 
 
Tyto obchodní podmínky jsou platné od 25.5..2018.
 
 
V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte, rádi si s Vámi vše objasníme :-)